VNT -säätö

Virtauspenkki on osoittautunut korvaamattomaksi resurssiksi asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja se on ollut hyödyllinen myös osana laajempaa vianhakua.

 
 

Tarkkaa hommaa!

VNT / VGT turbojen tarkka ja luotettava toiminta vaatii johdinsiipien säädön. Käytössämme olevalla Turbotest Expertillä homma sujuu ja videolta voi nähdä kuinka pieni virhe voi aiheuttaa ongelmia.

Sähkö -VNT

Turbotest Expertillä pystymme ohjelmoimaan suuren osan sähkösäätimistä, mikä on korvaamaton apu VNT -ahtimien muokkauksisa. Pystymme myös sopeuttamaan VAG 3.0TDI BV50 ahtimen säätimen.

VNT/VGT turboahtimien huoltaminen on johdinsiivikon säätötarpeen takia hieman tavanomaisen turbon huoltamista aikaavievempää ja tarkempaakin. Johdinsiipien asentoon vaikuttavat säätötoimilaitteen ominaisuudet (sähköinen tai pneumaattinen), rajoitintappi/-tapit sekä minimiasennon stoppiruuvi.

Pneumaattisen säätimen ollesa kyseessä, johdinsiipien asentoon vaikuttavat kellon esijännitys sekä varren pituus. Sähköservoissa servokohtaisesti asetettu avautumiskulma koko servon liikerataan nähden (näin esim. Hella -toimilaitteissa).
Mikäli toimilaite on kiinni kompressorikotelossa, myös kompressorikotelon kääntökulma suhteessa laakeri- ja pakopesään vaikuttavat suurestikin johdinsiipien asentoihin.

Aiemmin huollon yhteydessä asettelimme johdinsiivet mahdollisimman tarkasti siihen asentoon, jossa ne olivat, mutta esim. keskiosan vaihtamisen yhteydessä se vaati erityistä tarkkuutta, koska stoppiruuvi piti säätää vertaillen vanhaan laakeripesään ja sen stoppiruuviasetuksella toteutuneeseen minimiasentoon.

Nykyisin turbon huollon yhteydessä johdinsiipien asennosta ei enää pidetä niin tarkkaa kirjaa, koska käytössämme on virtausmittausperusteinen johdinsiipien asettelu-/säätölaite (Cimat Turbotest Expert) ja itse johdinsiipien säätö tehdään vasta turbon kokoonpanon jälkeen.

Pneumaattisesti ohjatun VNT ahtimen (ks. video alla) virtausmittaus tapahtuu kolmella pisteellä (minimi-, keski- ja maksimiasennoilla) ja sähköservollisessa kahdella pisteellä (minimi ja maksimi). Keskialueen mittaus on perin hyödyllinen, koska siihen vaikuttaa kellon varren pituus ja asetettu esijännitys.

Turbotest Expertin käyttöönoton myötä joka ikinen huoltamamme VNT/VGT -ahdin säädetään mittausperusteisesti johdinsiipien asentovirheitä enää tapahdu.