TAKUUEHDOT

Mikäli turbohuolto suoritetaan meidän suosituksemme mukaisesti (tarvittavien osien vaihto / tarvittavat lisätoimenpiteet) ja turboahdin asennetaan valmistajan sekä huoltoraportissa mainittuja työohjeita ja huomioita noudattaen, myönnämme huoltotyölle 12kk takuun! Takuu kattaa tehdyt huoltotoimenpiteet ja käytetyt tehdasuudet osat.

 • Takuu ei kata välillisiä kustannuksia.
 • Ensisijaisesti takuuhyvitys tehdään hyvittämällä turbohuollon hinta tehdasuuden tai vaihtoturbon hinnasta.
 • Takuutarkastuksen tekee ensisijaisesti turboahtimen huoltaja / Turbotohtori tai komponenttivalmistaja esimerkiksi keskiosan vaihtoon liittyen.

MIKSEI TAKUU KATA?

Paljon materiaali- ja kokoonpanovirheitä useammin uuden ahtimen mahdolliset ongelmat johtuvat ulkopuolisista tekijöistä, jolloin vaurio ei kuulu takuun piiriin. Yleisimpiä ahdinvaurioiden aiheuttajia ovat:

Likainen moottori

Likainen ja öljykarstainen moottori on omiaan rikkomaan uuden turboahtimen: se kuluttaa ahtimen käyttökelvottomaksi hyvin lyhyessä ajassa. Satojatuhansia kierroksia minuutissa pyörivä turboahdin ei kestä öljyn mukana kulkeutuvia hiukkasia, se on todella herkkä toimintaympäristönsä epäpuhtauksille.

 • Mikäli turbosta löytyy öljykarstaisuuden merkkejä, se merkitään huoltoraporttiin.

Vaurioitunut moottori

Moottorissa voi olla piileviä vaurioita. Juuri niiden takia vanha turbo on saattanut hajota ja uudenkin kestävyys on vaarassa. Tavallisimmin kyseessä ovat venttiili-, venttiilinohjain- ja istukkaongelmat. Myös männän ja öljynkierron häiriöt ovat yleisiä.

 • Mikäli turbosta löytyy merkkejä ulkoisista vaurioista, ne merkitään huoltoraporttiin.


Käytetty tuontiauto

Tuontiautot ovat usein erittäin huonokuntoisia ja huonosti hoidettuja. Niissä on myös käytetty kierrätysöljyä, joka on todellista ahdinmyrkkyä. Yleensä se tulee esiin vasta Suomessa, kun aletaan käyttää uusia laadukkaita öljyjä, jotka puhdistavat moottoria ja irrottavat epäpuhtauksia. Erityisen suuria ongelmia autossa käytetty kierrätysöljy aiheuttaa turboahtimen vaihdon yhteydessä, sillä sen sisältämä pikimassa tuhoaa uuden ahtimen erittäin nopeasti.

 • Mikäli turbosta löytyy merkkejä huonosta voiteluaineesta tai öljyn epäpuhtauksista, niistä tehdään merkintä huoltoraporttiin.

Pakoputki- ja pakosarjavauriot

Pakoputkiston vuodot ja tukkeutumat ovat usein syynä ahdinvuotoihin ja -vaurioihin, samoin pakosarjan halkeamat ja vuodot.

 • Mikäli turbosta löytyy merkkejä korkeasta pakoputkiston paineesta tai ulkoisten partikkeleiden aiheuttamia osumajälkiä, ne merkitään huoltoraporttiin.

Huollettu moottori

Huollettu moottori aiheuttaa yllättävän usein uuden turboahtimen rikkoutumisen. Huolimattomasti tehdyn remontin jäljiltä moottorissa saattaa liikkua sinne kuulumattomia esineitä ja epäpuhtauksia. Huolletussa moottorissa on aina aluksi myös hienonhienoa metallihilettä, joten on tärkeää muistaa, ettei moottoriremontin yhteydessä käytetty öljy ole tarkoitettu LONG LIFE -ajoon. Suodatin ei pysäytä metallihilettä, joka kulkeutuu suoraan turboahtimelle – ja vaurioittaa sitä.

 • Mikäli huollettavassa turbossa näkyy merkkejä merkittävästä epäpuhtauksien aiheuttamasta kulumasta, siitä merkitään huoltoraporttiin ja huolletun ahtimen osalta takuu evätään ja asia merkitään reklamaatioraporttiin. 

Öljy ja sen laatu/kierto

Öljyn laatu vaikuttaa suoraan turboahtimen elinkaareen. öljyä ei voi vaihtaa liian usein! öljy kerää mukaansa epäpuhtauksia ja voitelee moottoria. Sekin kuluu, sillä öljymolekyylien rakenne ei ole ikuinen. Pilaantunut ja huonolaatuinen öljy on omiaan vaurioittamaan uutta turboahdinta. Ahtimen työskennellessä öljykalvon lämpötila laakereilla on jopa 600 astetta.

 • Hyvän asennustavan ja työohjeistuksien mukaan turboahtimen vaihdon yhteydessä tulee aina tehdä öljy- ja suodatinhuolto.

Mahdolliset tukkeumat öljy- tai ilm alinjoissa

Uuden ahtimen vaurioituminen johtuu hyvin usein öljylinjojen tukkeutumisesta, karstaisuudesta ja vuodoista. öljyputket on turbonvaihdon yhteydessä aina tarkistettava tai uusittava! Kuumuus kehittää öljyputkien seinämille helposti öljykarstaa. Ahdinvaihdon yhteydessä käytettävä uusi synteettinen öljy irrottaa aina hieman vanhaa karstaa, joka kulkee suoraan ahtimen läpi ennen öljyn suodatusta ja ehtii aiheuttaa pahaa tuhoa. Myös ilmansuodatin ja suodatinlinja ovat monesti huonokuntoisia.

 • Kaikenlaiset lisätyöt, mitä  merkitsemme huoltoraporttiin tai mitä moottorivalmistaja edellyttää turboahtimen vaihdon yhteydessä tulee suorittaa huolellisesti.

Asentajan huolimattomuus

Käytäntö on osoittanut, että yleisin syy uuden ahtimen rikkoutumiseen on asentajan kokemattomuus tai huolimattomuus. Turboahdin ei kestä irtotyökaluja, tupakka-askeja, sytyttimiä, pullonkorkkeja eikä muitakaan sinne kuulumattomia osasia. Kun vanha ahdin hajoaa, sen osat saattavat sinkoilla pitkiäkin matkoja ja piiloutua hankaliin paikkoihin imu- ja ahtoputkiin. Tarkka ja huolellinen välttää turhat vahingot!

 • Mikäli asennustyötä tekevä vähättelee moottorivalmistajan ohjeistuksia tai lisätöiden tarpeita, kannattaa miettiä haluaako tämän suorittavan työn.

Kulunut moottori

Kun ollaan vaihtamassa uutta ahdinta, on muistettava, että myös moottori on kulunut. Vanhan turboahtimen rikkoutumisen syy tulee selvittää, jotta uudelta vahingolta vältyttäisiin. Uusi turbo toimii täydellä teholla. Moottorin kuluneisuus aiheuttaa rajua ohivuotoa, josta puolestaan usein seuraa uuden ahtimen vuotoilmiö. Raju öljyvuoto kerryttää ahtimen turbiinipuolelle öljykarstaa, joka vaurioittaa ahdinta.

 • Mikäli turbossa on merkkejä huohotuksen tai puutteellisen huohotuksen aiheuttamasta vuodosta, se merkitään huoltoraporttiin. Turbohuollon yhteydessä pyrimme huomioimaan kaikenlaiset käyttöympäristön haitat ja merkitsemme ne huoltoraporttiin huomioitaviksi.

Pitkä seisonta-aika

Jos ajoneuvo seisoo pitkään käyttämättömänä, öljy kerää kosteutta ja sen voiteluominaisuudet heikkenevät rajusti. Lisäksi turbiinipuolella palanut öljy alkaa kovettua ja saattaa aiheuttaa ahtimen hyvinkin nopean rikkoutumisen, kun moottori otetaan taas käyttöön. Myös ahtimelle kertyy kosteutta, joka aiheuttaa käynnistettäessä sen jumiutumisen ja rikkoutumisen. Suomen oloissa veneet tarjoavat loistavan esimerkin seisonta-ajan ongelmista.

 • Pitkän seisonnan jälkeen on syytä tarkistaa ahtimen roottorin vapaa pyörintä ja mikäli tuntuu takertelua, ahdin kannattaa irrottaa heti ja lähettää huoltoon.