Turboahtimeen liitettävien vikojen ja hajoamisen merkkejen kirjo on laaja ja välillä vian diagnosointi johtaa osanvaihtobingoon, jossa asiakas maksaa turhaan vääriin diagnooseihin perustuvista ratkaisuista.

Yleisimpiä komponentteja, jotka monesti vaihdetaan turhaan:

  • Ilmamassamittari
  • Ahtopaineen säätöventtiili (N75 -venttiili VAG autoissa)
  • Imusarjan paineentunnistin
  • EGR -venttiili

Osat vaihdetaan yleensä suoraan vikakoodien perusteella sen suuremmin ajattelematta, missä vika oikeasti voisi olla.

Joskus vikojen kartoittaminen voi olla hankalaa ja osien vaihtaminen osoittautuu välttämättömäksi. Osien vaihtamiselta saattaa kuitenkin välttyä, kun muistaa muutaman perusasian, jotka tulisi tarkastaa ensimmäisenä:

  • Ahtopainevuoto: ahtopainevuoto saattaa aiheuttaa aliahtamistilanteen lisäksi myös yliahtamista ahtopaineensäädön ylikompensoinnin takia. Ahtopainevuodot tunnistaa öljyisistä ahtoputkiliitoksista ja putkien ympäristöstä. Ahtopainevuoto voi myös aiheuttaa ilmamassamittariin liittyviä vikakoodeja ja suuria adaptaatioarvojen muutoksia ja huonontunutta polttoainetaloutta. Ilmamassaohjatuissa autoissa näkyvä savutus on todennäköistä
  • Moottori savuttaa: moottorin savuttamiseen voi liittyä turbovika, mutta myös huohotusjärjestelmän viat aiheuttavat öljyvuotoa turbon akselilta ja siniharmaata savutusta. Mikäli autossa on erityinen huohotusventtiili, tulee se tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa ennen turbovian diagnosointia.
  • Turbo ahtaa liikaa: ahtopaineiden piikkaus liian korkealle on tyypillistä VNT -turboille, joissa on jumittunut tai kulunut VNT -koneisto. Vaikka vian syy saattaa tuntua ilmeiseltä, on syytä tarkistaa imuputkisto ahtovuotojen varalta. Myös suutinviat ja tukkeutunut hiukkassuodatin / katalysaattori aiheuttavat liian suuren ahtopaineen ilman, että DPF -paine-eron tunnistus puuttuu peliin. Pakoputkessa oleva tukos tai viallinen katalysaattori / DPF ovat myös tyypillisiä yliahtamisen syitä.
  • Turbo ahtaa liian vähän: Tässä ilmeisenä vianaiheuttajana on ahtopainevuoto, mutta ihan ensiksi on syytä tarkistaa turbon kompressoripyörä ja akselin pyöriminen. Mikäli ilmeistä vikaa ei löydy, syyllinen voi löytyä myös auki jumiutuneesta EGR -venttiilstä
  • Auto nykii kiihdyttäessä: Vikana voi olla tukkeutunut hiukkassuodatin tai katalysaattori tai muu virtaushaitta pakoputkessa. Myös yliahtamista saattaa esiintyä. Nykimistä voi myös aiheuttaa ahtovuodon takia syntyvä liian suuri polttoaineen syöttömäärä (ilmamassamittari mittaa enemmän ilmaa kuin moottoriin menee).

Ahtopainepoikkeamiin liittyen on tyypillistä, että korjaamo vaihtaa ensimmäisenä paineentunnistimen, ahtopaineen säätöventtiilin, ilmamassamittarin ja vielä EGR:kin, vaikka todellinen vika saattaa olla turbossa tai moottorin imuputkiston vuodossa. Savutustapauksissa turbo menee usein ensimmäisenä vaihtoon, vaikka vika saattaa olla huohotusjärjestelmässä tai jopa moottorin mekaanisissa osissa. Näistä ensimmäinen on hyvin yleinen syy savutukselle.